Компактор

  • Compactor

    Компактор

    Чичирхийллийн нягтруулагч нь инженерийн суурь болон суваг шуудууг дүүргэх зорилгоор зам, хотын, цахилгаан холбоо, хий, усан хангамж, төмөр зам болон бусад хэлтэсүүдэд ашиглагддаг барилгын машин механизмын туслах ажлын нэг төрөл юм. Голчлон голын элс, хайрга, асфальт зэрэг хэсгүүдийн хоорондох наалдалт, үрэлт багатай материалыг нягтруулахад тохиромжтой. Чичиргээтэй рамм давхаргын зузаан нь том бөгөөд нягтаршлын зэрэг нь хурдны зам зэрэг өндөр зэрэглэлийн суурийн шаардлагыг хангаж чаддаг.