Компанийн соёл

Компанийн сүнс: тэсвэр тэвчээртэй байж, төгс төгөлдөрт тэмүүлж, үргэлж давж гардаг

Компанийн хэтийн зорилго: экскаваторын дагалдах хэрэгслийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч байх

Зорилго: Гидравлик хагарлын алх үйлдвэрлэгч тэргүүлэгч компани болох

Бизнесийн философи: бүрэн бүтэн байдалд суурилсан, шинэлэг зүйл бол сүнс юм

Чанарын бодлого: аж ахуйн нэгжийн чанарын удирдлагын тогтолцоог тасралтгүй сайжруулж байхын тулд нямбай, сайжруулж, үйлчлүүлэгчиддээ чанартай бүтээгдэхүүн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ үзүүлэх.