Компанийн соёл

Компанийн сүнс: тууштай, төгс төгөлдөрт тэмүүлэх, үргэлж давж гарах

Компанийн алсын хараа: Экскаваторын дагалдах хэрэгслийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч байх

Зорилго: Гидравлик ан цавын алхны тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч болох

Бизнесийн философи: шударга байдалд суурилсан, инноваци нь сүнс шиг

Чанарын бодлого: нягт нямбай, тасралтгүй сайжруулж, үйлчлүүлэгчдэд чанартай бүтээгдэхүүн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ үзүүлэх, ингэснээр аж ахуйн нэгжийн чанарын удирдлагын тогтолцоог тасралтгүй сайжруулж байна.