Түргэн холбогч

  • Quick Coupler

    Түргэн холбогч

    Бүхээгт шилжүүлэгч суурилуулсан бөгөөд кабин дахь унтраалга товчийг дарснаар аюулгүйн зүүг суулгаж болно.Тиймээс бүхээгээс буух бэрхшээлээс ангижрах болно.Аюулгүйн зүүг нээх, хаах шинэ технологи нь гидравлик систем гэхээсээ илүү экскаваторын цахилгаан хөтөч системийг ашиглах замаар хийгддэг.Тиймээс өндөр өртөгтэй тосны даралтыг цахилгаанаар сольж, үйлдвэрлэлийн зардлыг хэмнэдэг.Бүхээгт дуут дохионы автомат дууг ашиглан холбогдсон эсэхийг тодорхойлох боломжтой.Утас эвдэрсэн тохиолдолд гараар хөрвүүлэх аюулгүй байдлыг хангах боломжтой.