Түргэн холбогч

  • Quick Coupler

    Түргэн холбогч

    Бүхээгт унтраалга суурилуулсан бөгөөд кабин дахь унтраалгын товчлуурыг дарахад л аюулгүйн зүү суурилуулж болно. Тиймээс кабинаас гарах бэрхшээлийг аврах болно. Аюулгүй байдлын зүүг нээх, хаах шинэ технологийг гидравлик системээс илүү экскаваторын цахилгаан хөтөч системийг ашиглах замаар олж авдаг. Тиймээс өндөр өртөгтэй газрын тосны даралтыг цахилгаан эрчим хүчээр сольж, үйлдвэрлэлийн зардлыг хэмнэж өгдөг. Бүхээгт дуут дохионы автомат дууг ашиглан холбогдсон эсэхийг тодорхойлох боломжтой. Утас тасарсан тохиолдолд гараар хөрвүүлэх аюулгүй байдлыг хангаж чадна.